E-mail: biuro@lingo-poznan.pl

Mob. 602 829 400  

Dokumenty

Dokumenty

W celu zapoznania się z treścią poniższych dokumentów, klikaj na strzałki po lewej stronie, aby rozwinąć zakładki. 

Dbamy o Twoją prywatność. Zbieramy i przetwarzamy Twoje dane tylko i wyłącznie, jeżeli jest to konieczne do prawidłowego świadczenia usługi.

Zgodnie z RODO, poniżej przedstawiamy Ci zasady przetwarzania danych stosowane przez Administratora.

I. Kim jest Administrator danych?

Administratorem danych jest LINGO Centrum Nauczania Języków Obcych & Biuro Tłumaczeń Dominika Dominów, ul Tomasza Drobnika 5a, 60-693 Poznań, NIP: 9721068889, REGON: 301524227.

Możesz skontaktować się z nami:

 • e-mailowo, pisząc na adres: biuro@lingo-poznan.pl,
 • telefonicznie, dzwoniąc pod numer: +48 602 829 400.

II. W jakim celu zbieramy Twoje dane? Jak długo je przetwarzamy?

Możemy przetwarzać Twoje dane w następujących celach:

1. Komunikacji z Tobą, w tym udzielania odpowiedzi na pytania przekazane we wiadomość e-mail, w ramach prowadzonych spotkań on-line, itp.

Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora w postaci komunikacji z Użytkownikami Strony (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do komunikacji z Tobą. Dane mogą być także przetwarzane w celu archiwizacji do celów wewnętrznych w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) do czasu wniesienia sprzeciwu lub ustania celu biznesowego.

2. Zawarcia umowy i jej realizacji.

3. Ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń.       

4. Realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (m.in. obowiązków podatkowych i archiwizacyjnych).  

Dane niezbędne do zawarcia i realizacji umowy będą przetwarzane przez czas realizacji umowy, w tym przez czas realizacji uprawnień wynikających z umowy, jak np. prawo do reklamacji z tytułu rękojmi (art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.

Dane dodatkowe podane w celu m.in. usprawnienia realizacji umowy będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego w oparciu o uzasadniony interes w postaci obsługi Klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Po tym okresie, dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń w oparciu o uzasadniony interes Administratora w celu obrony przed roszczeniami, a także w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W przypadku, gdy dane są niezbędne do realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (jak np. wystawianie i przechowywanie faktur) – dane będą przetwarzane w tym celu nie dłużej niż przez 6 lat (obowiązki archiwizacyjne dot. dokumentów księgowych), chyba że przepisy prawa wymagają dłuższego okresu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane mogą być także archiwizowane do celów wewnętrznych i statystycznych, do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego, w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Administrowania i zarządzania stroną i grupami na platformach społecznościowych (m.in. Facebook) w przypadku przetwarzania danych na platformach społecznościowych, w tym komunikacji z Tobą, kierowania do Ciebie treści marketingowych.

Dane te będą przetwarzane wyłącznie wtedy, gdy zdecydujesz się na polubienie strony / dołączenie do grupy / wybranie opcji „Obserwuj” lub w inny sposób zostawisz swoje dane na platformie zarządzanej przez nas, np. w formie umieszczenia wpisu lub komentarza. Dane będą przetwarzane przez okres istnienia strony/grupy lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, co może nastąpić poprzez odkliknięcie opcji „Lubię to”, „Obserwuj”, usunięcie komentarza/wpisu lub w inny sposób przewidziany w ramach platformy/strony lub poprzez skontaktowanie się z nami.

Informujemy, że zasady odnoszące się do strony/fanpage’a/grupy ustala Administrator, natomiast zasady korzystania z portalu społecznościowego, na którym umieszczona jest strona/fanpage/grupa ustala podmiot zarządzający tymi portalami.

6. Zbierania danych wrażliwych.

Dane wrażliwe są zbierane w celu realizacji umowy i jej prawidłowego wykonywania w oparciu o Twoją świadomą i dobrowolną zgodę (art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – do czasu ustania celu biznesowego lub cofnięcia zgody. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do prawidłowej realizacji umowy.

III. Komu możemy przekazać Twoje dane?

Przekazujemy Twoje dane innym podmiotom tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania, o których mowa w punkcie II.

W razie potrzeby Twoje dane mogą być przekazane podmiotom, z którymi współpracujemy przy realizacji ww. celów: firmie hostingowej, firmie świadczącej usługi informatyczne, firmie świadczącej usługi rachunkowo-księgowe, firmie udostępniającej program do faktur, firmie udostępniającej aplikację do umawiania spotkań (tzn. kalendarzowi online), lektorom, prawnikom, kurierom lub operatorom pocztowym, platformie szkoleniowej, platformie do podpisywania umów online, platformie do prowadzenia wideokonferencji, platformie do przeprowadzania testów i egzaminów online.

Co do zasady, dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). W sytuacji, gdy jednak będą przekazane poza EOG, nastąpi to w oparciu o Twoją zgodę, standardowe klauzule umowne lub w oparciu o inne zabezpieczenia przewidziane w RODO po spełnieniu m.in. obowiązku informacyjnego.

Podmioty, z którymi współpracujemy, a które są spoza EOG:

 1. Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 2. Zoom Video Communications Inc., 55 Almaden Blvd, 6th Floor, San Jose, CA 95113, USA
 3. ClassMarker Pty Ltd., Level 2/11 York St, Sydney, NSW, Australia, 2000

IV. Jakie prawa Ci przysługują?

W związku z RODO przysługuje Ci prawo:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych osobowych,
 • cofnięcia zgody; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W takim przypadku, zachęcamy jednak do wcześniejszego kontaktu z nami celem wyjaśnienia swoich wątpliwości.

V. Przepisy prawa obowiązujące w zakresie danych osobowych

W sprawach nieuregulowanych stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego i europejskiego, w tym w szczególności RODO.

Pliki cookie

Aby zapewnić sprawne funkcjonowanie tego serwisu, czasami umieszczamy na komputerze użytkownika (bądź innym urządzeniu) małe pliki – tzw. cookie („ciasteczka”). Podobnie postępuje większość dużych witryn internetowych.

Czym są pliki cookie?

„Cookie” to mały plik tekstowy, który strona internetowa zapisuje na komputerze lub urządzeniu przenośnym internauty w chwili, gdy ten ją przegląda. Strona ta może w ten sposób zapamiętać na dłużej czynności i preferencje internauty (takie jak nazwa użytkownika, język, rozmiar czcionki i inne opcje). Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.

W jakim celu są wykorzystywane pliki cookie?

Pliki cookie są wykorzystywane w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

Jakich rodzajów plików cookie używamy?

W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookie: „sesyjne” (session cookie) oraz „stałe” (persistent cookie). Cookie „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookie przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
W ramach serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookie:

 1. Niezbędne pliki cookie przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek.
 2. Statystyczne pliki cookie pomagają właścicielem stron internetowych zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje. Stosujemy technologie obserwujące działania podejmowane przez użytkownika na naszej stronie internetowej w postaci kodu Google Analytics, w celu analizy statystyk strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań użytkowników strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową i pomagają udoskonalić witrynę internetową.
 3. Pliki cookie serwisów społecznościowych i platformy blogowej – Facebook, Twitter i inne serwisy społecznościowe oraz platforma blogowa WordPress muszą wiedzieć, kim jesteś, aby móc właściwe funkcjonować.

Jak kontrolować pliki cookie?

Pliki cookie można samodzielnie kontrolować i usuwać. Można usunąć wszystkie pliki cookie zamieszczone na swoim komputerze, a w większości przeglądarek wybrać ustawienie, które uniemożliwia instalowanie tych plików. W takim przypadku może okazać się konieczne dostosowanie niektórych preferencji przy każdej wizycie na danej stronie, a część opcji i usług może być niedostępna. Aby usunąć pliki cookie należy: 1. Wejść w opcje przeglądarki, 2. Wejść w historię przeglądania, 2. Wyczyścić dane przeglądania, takie jak: Pliki cookie oraz inne dane stron i wtyczek.

Niniejszą politykę plików cookie opracowano na podstawie: 1. Szablonu opublikowanego przez Komisję Europejską, opisującego stosowanie plików cookie na stronach internetowych: „Cookie Consent Kit”. Europa: The Information Providers Guide. http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm.

 1. Lekcje będą prowadzone się w trybie synchronicznym, czyli takim, które odbywa się w tym samym czasie dla lektora i ucznia, co oznacza, że między lektorem a uczniem zachodzi interakcja w czasie rzeczywistym.
 2. Do lekcji potrzebujemy komputer z dostępem do Internetu, który jest wyposażony w działającą kamerę internetową, mikrofon i głośniki.
 3. Zajęcia będą odbywać się poprzez bezpłatną platformę do wideokonferencji o nazwie ZOOM.
 • Właścicielem platformy, który określa zasady korzystania z niej, jest Zoom Video Communications Inc., 55 Almaden Blvd, 6th Floor, San Jose, CA 95113, USA, https://zoom.us.

Aby rozpocząć udział w lekcji wybierz jedną z dwóch opcji poniżej:

OPCJA 1

Przed rozpoczęciem lekcji pobierz bezpłatną aplikację, która ułatwi połączenie z lektorem.

Aplikację można pobrać w następujący sposób:

 1. Wejdź na stronę https://zoom.us/download#client_4meeting
 2.  Pobierz “Zoom Client for Meetings”.
 3. Zainstaluj program.
 4. Otwórz program i kliknij „Dołącz”.
 5. Wpisz dane, które otrzymałeś w zaproszeniu na lekcję: identyfikator spotkania, Twoje imię i hasło.
 6. Czekaj na połączenie z lektorem.

OPCJA 2

Istnieje możliwość dołączenia do spotkania bezpośrednio przez przeglądarkę internetową, bez konieczności instalowania aplikacji ZOOM na komputerze. Jeśli nie chcesz instalować aplikacji na swoim komputerze, wejdź tutaj: https://zoom.us/join

Instrukcja dołączania oraz link do lekcji znajdują się także we wiadomości e-mail z rezerwacją terminu Twojego spotkania.

 1. Postanowienia dot. odstąpienia od umowy na zasadach wskazanych w tym pouczeniu odnoszą się wyłącznie do:
  a) Konsumentów oraz przedsiębiorców na prawach konsumenta. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która zawiera umowę do celów bezpośrednio niezwiązanych ze swoją działalnością gospodarczą.
  b) Umów o naukę języka obcego zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość.
 2. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia podpisania umowy.
 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować LINGO Centrum Nauczania Języków Obcych & Biuro Tłumaczeń Dominika Dominów, ul Tomasza Drobnika 5a, 60-693 Poznań, NIP: 9721068889, REGON: 301524227, adres email: biuro@lingo-poznan.pl, numer telefonu komórkowego: 602 829 400, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną).
 5. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. Jeżeli prześlą Państwo formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną, niezwłocznie potwierdzimy otrzymanie informacji o odstąpieniu od umowy.
 7. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu, o którym mowa powyżej.
 8. Skutki odstąpienia od umowy:
  a) W przypadku odstąpienia od umowy o naukę języka obcego zwracamy Państwu kwotę jednorazowej opłaty administracyjnej, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
  b) Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
  c) Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.
 9. Zgodnie z art. 38 pkt. 1) ustawy o prawach konsumenta z dnia 24 czerwca 2014 roku, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku, gdy usługa, której dotyczy została w pełni wykonana za wyraźną zgodą i aprobatą klienta przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy. To oznacza, że jeśli chcą Państwo by lekcje języka obcego rozpoczęły się niezwłocznie po zawarciu umowy o naukę języka obcego, to tracą Państwo możliwość odstąpienia od tej umowy.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.

DATA: …..

ADRESAT: LINGO Centrum Nauczania Języków Obcych & Biuro Tłumaczeń Dominika Dominów, ul Tomasza Drobnika 5a, 60-693 Poznań, NIP: 9721068889, REGON: 301524227, adres email: biuro@lingo-poznan.pl, numer telefonu komórkowego: 602 829 400

IMIĘ I NAZWISKO KONSUMENTA:  …..

ADRES KONSUMENTA: …..

TREŚĆ ODSTĄPIENIA: Odstępuję od umowy o świadczenie usługi polegającej na nauczaniu języka obcego, zawartej w dniu …. .

PODPIS KONSUMENTA (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej): …..

Przewiń na górę